Online Casino Live για το 2024
wheel-center wheel-ring

ΕΕΕΠ: Τεράστια άνοδος της ελληνικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών

online τυχερα παιχνιδια
Photo Credits: IMAGO / Pond5 Images

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά νούμερα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΕΠ σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών και τα άμεσα έσοδα του δημοσίου για όλη τη δεκαετή λειτουργία της.

👉 Δείτε όλα τα νόμιμα live online casino

ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ στη NetBet!
eeep disclaimer
Netbet Casino Live
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΕΕΠ για την ανάπτυξη του κλάδου και της διαρκώς αυξανόμενης σημασίας του για τα κρατικά έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό  ότι στη 10ετή αυτή περίοδο τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) της αγοράς από τα 1,6 δισ. ευρώ το 2014 εκτοξεύτηκε στο τέλος του 2023 στα 2,59 δισ. ευρώ.

Στο διάστημα 2014 – 2024 ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών πραγματοποίησε καθαρά έσοδα προ εισφορών ύψους 13,1 δισ. ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερο εάν τη διετία 2020-2021 δεν μεσολαβούσε η πανδημία.

Eντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του Δημοσίου από τα τυχερά παιχνίδια στη δεκαετία 2014-2024. Η εκτόξευση είναι τεράστια, καθώς από τα 524 εκατ. ευρώ, το 2023 τα έσοδα έφτασαν τα 900 εκατ. ευρώ.

εεεπ τυχερα παιχνιδια

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΕΕΠ στο σχετικό Δελτίο Τύπου:

“Μια εικόνα, λένε, ότι είναι όσο χίλιες λέξεις. Ένας πίνακας µπορεί να περιλάβει πληροφορίες που θα χρειάζονταν πολλές σελίδες να αναπτυχθούν περιγραφικά. O Πίνακας εμφανίζει κρίσιμα µεγέθη και δείκτες για όλη τη δεκαετή πορεία λειτουργίας της ΕΕΕΠ.

-Τα έσοδα που αποκόµισαν οι πάροχοι τυχερών παιγνίων από τα παίγνια.

-Τα βασικά έσοδα που εισπράχτηκαν µέσω της ΕΕΕΠ απότο δημόσιο, γιατί υπάρχουν και οι φόροι εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις που δεν περιλαμβάνονται.

-Τα έσοδα και οι βασικές κατηγορίες εξόδων της ίδιας της ΕΕΕΠ.

-Το ποσό που απότην ΕΕΕΠ καταβλήθηκε στο δημόσιο

-Ο αριθµός του προσωπικούπου απασχόλησε η ΕΕΕΠ.

Μεγάλη σηµασία έχουν και οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί, ενώ μπορούν να υπολογιστούν και άλλοι µε βάσῃ τα δεδοµένα.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν:

-Η εξέλιξη του µέσου εσόδου του δημόσιου προὔπολογισμού ανά εργαζόμενο στην ΕΕΕΠ, που εξαπλασιάστηκε.

1. Πηγή των δεδοµένων είναι βασικά οι ετήσιες εκθέσεις. πεπραγµένωντως ΕΕΕΠ που υποβάλλονται ετησίως στην Επιπροπή.
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

2: Ως “άμεσα έσοδατου δημοσίου” αναφέρονται κυρίως τα δικαιώματατου δημοσίου απότα ἐσοδατυχερών παιγνίων καιο Φόρος Παικτών. Επίσης περιλαμβάνονται έσοδα από κυρώσεις, Παράβολα και χορήγηση αδειών. Για το έτος 2023 έχει γίνει εκτίμηση, διότι η ετήσια έκθεση πεπραγμένων θα έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στη Βουλή µέχρι 31/3/2024.

3. Δεν περιλαμβάνονται στα έσοδα του δημοσίου οι φόροι. Εισοδήματος νομικών και φυσικών (προσωπικό) προσώπων καθώς, και ἄλλα τυχόν άμεσα έσοδα.

4. Τα δεδοµένα που αφορούν τη διαχείριση τως ΕΕΕΠ αντλήθηκαν από τις Οικονομικές της Καταστάσεις που ελέγχονται ετησίως από ορκωτούς Ελεγκτές.

5.Τα έσοδα της αγοράς παιγνίων επηρεάστηκαν αρνητικά τα έτη 2020 και 2021 κυρίως, από την πανδημία και κατ επέκταση. επηρεάστηκαν καιτα ἐσοδατου δημοσίου.

6. Τα έσοδα του δημοσίου επηρεάστηκαν επιπλέον από τη συμβατική. διαφοροποίηση των ποσοστών των δικαιωμάτων του δημοσίου από τα έσοδα ορισμένων παιχνιδιών του ΟΠΑΠ από ο τέλος του 2020.

7. Ο αριθµός του προσωπικούτης ΕΕΕΠ έφθασε σε μέγιστο ύψος. στο έλος του 2014 (173 στελέχη) και στη συνέχεια υπήρξε διαρκής, μείωση. Από το 2021 υπάρχει μία σχετική σταθεροποίηση, Τα. Καθήκοντα του προσωπικού σήµερα είναι πολλαπλάσια εκείνων του 2014,

8.Στο τέλος του 2023 ΕΕΕΠ απασχολεί 47 δημόσιους υπάλληλους. Ο μέσος όρος του έτους και οι σχετικοί δείκτες έχουν επηρεαστεί από. την απασχόληση για ένα θµηνο 10 υπαλλήλων Ορισµένου Χρόνου.

9.Οι αμοιβές Προσωπικού του έτους 2023 εμφανίζονται αυξημένες διότι έχουν συμπεριληφθεί και οι υπερωριακές αμοιβές καθώς και Εκτός έδρας αμοιβές ποσού 260 χιλ. ευρώ περίπου. Επίσης στις. ᾽αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνονται µόνο οι αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (ΔΥ και ΙΔΑΧ) και όχι των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

Η ΕΕΕΠ και οι εργαζόµενοι σε αυτήν είναι ιδιαιτέρως υπερήφανοι για αυτήν την πορεία, αν ληφθεί υπόψη Πως πέρασε από µεγάλες δυσκολίες, κυρίως λόγω της σταθερής σημαντικής μείωσης του στελεχικού δυναμικού της (από 173 στο τέλος του 2014 σε 47 στο τέλος του 2023).

Η εξέλιξη του µέσου εσόδουτης ΕΕΕΠ ανά εργαζόµενοπου δεκατετραπλασιάστηκε.

Η σταδιακή βελτίωση της µέσης επιβάρυνσης ανά εργαζόμενο, που υπερδιπλασιάστηκε στη δεκαετία.

Η ΕΕΕΠ Και οι εργαζόµενοι σε αυτήν είναι ιδιαιτέρως υπερήφανοι για αυτήν την πορεία, αν ληφθεί υπόψη πως Πέρασε από µεγάλες δυσκολίες, κυρίως λόγω της σταθερής σημαντικής µείωσης του στελεχικού δυναμικού της (από 173 στο τέλος του 2014 σε 47 στο τέλος του 2023).

Είναι οι µόνοι ελεγκτές που δεν λαμβάνουν κάποιας µορφής «ελεγκτικό επίδομα», Παρότι είναι µερικές δεκάδες σε αριθµό, σε σχέση µε άλλους ελεγκτικούς φορείς που απασχολούν εκατοντάδες ή και Χιλιάδες στελέχη. Οι αμοιβές των ελεγκτών της ΕΕΕΠ, µε βάση µελέτη που εκπονήσαµε, αν εξαιρεθούν τυχόν Προσωπικές διαφορές, που δεν συνδέονται µε την ιεραρχία αλλά µε είδος συµβάσεων, είναι της τάξης του 65% – 75% των αντίστοιχων αμοιβών των Ελεγκτώντης ΑΑΔΕ ήτης ΕΑΔ.

Ὑπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση για τη χορήγηση µίας µορφής ελεγκτικού επιδόµατος Που θα εξοµάλυνε αυτές τις διαφορές, χωρίς νατις εξαλείφει, αλλά για να υλοποιηθεί απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονοµικών. Η διοίκηση της ΕΕΕ/ΙΠ θα απευθυνθεί στον Ὑπουργό προκειµένου να προτείνειτην υλοποίηση της ρύθμισης. Θέλουμε να πιστεύουμε Πως θα υπάρξει κατανόηση και αναγνώριση του έργου που προσφέρεται από την Αρχή.

ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ στη NetBet!
eeep disclaimer
Netbet Casino Live
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Διαβάστε ακόμα