Εντείνεται η πίεση για το ξεκαθάρισμα της αγοράς των καζίνο στην Ελλάδα Τρίτη, 07 Αυγ 2018

Βασικό εργαλείο είναι ο νέος νόμος περί λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο στη χώρα μας (ν. 4512/2018), ο οποίος ορίζει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν μπορεί να οφείλουν δεδουλευμένα άνω των 30 ημερών στους εργαζομένους. Ειδικά για τα τρία καζίνο της Κέρκυρας, του Ρίου και της Αλεξανδρούπολης, που ελέγχονται από τον ίδιο επιχειρηματία, τον κ. Κώστα Πηλαδάκη, αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα ζητήσει διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας σχετικά με τις καθυστερήσεις δεδουλευμένων της επιχείρησης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του καζίνο του Ρίου ετοιμάζονται για νομικές παρεμβάσεις, π.χ. έκδοση διαταγών πληρωμής για όσα τους οφείλει η εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, σύμφωνα με στελέχη της ΕΕΕΠ, οχυρώνονται πίσω από νομικά «τερτίπια». Για παράδειγμα, κρύβονται πίσω από τη γραφειοκρατία απόδοσης ευθυνών και συγκεκριμένα του χρόνου που απαιτείται από τη διαπίστωση της παράβασης μέχρι την επιβολή κυρώσεων. Συνήθως απαιτούνται δύο έως τρεις μήνες, και οι επιχειρήσεις εξοφλώντας την περίοδο που αφορά τη διαπιστωτική πράξη, αφήνουν μετέωρη την εφαρμογή του νόμου. Νέες οφειλές στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί προς τους εργαζομένους, για τις οποίες ωστόσο δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος, δεδομένου ότι αφορά μεταγενέστερη περίοδο της διαπιστωτικής πράξης.

Το καζίνο του Ρίου, αν και οφείλει δεδουλευμένα 10 μηνών, αξιοποιεί ένα επιπλέον νομικό «τερτίπι». Θεωρεί ότι η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να γίνει προ της 17ης Ιανουαρίου 2018 που ψηφίστηκε ο νόμος. Οι νομικοί της επιχείρησης εκτιμούν ότι ο νόμος δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, και συνεπώς η εταιρεία αναφέρει ότι εξόφλησε τις οφειλές που είχε προς τους εργαζομένους από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του ΣΕΠΕ. Τώρα, η ΕΕΕΠ ετοιμάζεται να αποστείλει σχετική επιστολή στο υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να λάβει οδηγίες για το πώς θα χειριστεί το σχετικό θέμα.

Πάντως, οι οφειλές προς τους εργαζομένους είναι σταγόνα στον ωκεανό των οφειλών των τριών καζίνο. Για παράδειγμα, οι οφειλές του καζίνο του Ρίου προς τους εργαζομένους ανέρχονται σε 7 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολό τους πλησιάζουν τα 100 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών μόνον 45 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές προς την Τράπεζα Πειραιώς και οι οποίες συνιστούν κληρονομιά της πρώην Marfin Bank. Αλλες οφειλές υπάρχουν προς ασφαλιστικά ταμεία και άλλες προς το Δημόσιο, κυρίως από φόρους μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ). Το μόνο που δεν οφείλει το καζίνο είναι ο φόρος παιγνίων (GGR Tax), o οποίος καταβάλλεται σε ημερήσια βάση μέσω e-banking. Ετσι, δεν μπορούν να συσσωρευθούν οφειλές εκτός ολίγων ημερών, καθώς προκαλείται η άμεση παρέμβαση της ΕΕΕΠ και η απειλή αναστολής ισχύος της άδειας λειτουργίας του καζίνο.

Μικρότερες είναι οι οφειλές της Vivere Entrertainment που ελέγχει το καζίνο Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας που ελέγχει το τοπικό καζίνο. Ωστόσο, καθώς και οι τρεις επιχειρήσεις ελέγχονται από τον ίδιο επιχειρηματία, όποια λύση δοθεί ή όποιο αδιέξοδο δημιουργηθεί, αφορά και τα τρία καζίνο. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι «καραδοκούν» για κάποιο λάθος της διοίκησης των καζίνο, που θα οδηγήσει στην εφαρμογή του νόμου 4512/2018. Ο τελευταίος προβλέπει υπό προϋποθέσεις, λόγω οφειλών, να γίνει ανάκληση μιας άδειας λειτουργίας ενός καζίνο και στη συνέχεια, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, να εκχωρηθεί σε ένα τρίτο μέχρι να αποφασιστεί η τελική έκβασή της. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι όπως στήριξαν τη λειτουργία του καζίνο όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι μπορούν και τώρα να το πράξουν, αναλαμβάνοντας τη σχετική άδεια καζίνο.

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι του καζίνο του Ρίου έχουν δημιουργήσει και νομικό πρόσωπο, που θα μπορούσε να αναλάβει τη σχετική άδεια. Η επιχείρηση αυτή είχε συσταθεί στο παρελθόν, στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξυγίανσης του καζίνο του Ρίου, στο οποίο είχε προταθεί η μερική κεφαλαιοποίηση των εργοδοτικών οφειλών του.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι θα αναλάμβαναν περίπου το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να διευρυνθεί μέσω ανταπόδοσης μετοχών της επιχείρησης.

Είναι άγνωστο αν οι εργαζόμενοι έχουν προσεγγίσει τοπικούς ή άλλους επιχειρηματίες με τους οποίους θα μπορούσαν να αναλάβουν μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι η λειτουργία είτε ενός είτε και των τριών προαναφερόμενων καζίνο. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το μόνο που απαιτείται είναι μια καλή ρύθμιση/αναδιάρθρωση των χρεών και περίπου 5 έως 7 εκατ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης που θα επιτρέψει την ομαλή λειτουργία του. Τέλος, επισημαίνουν ότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρος και συνεπώς, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος, μπορεί να ευδοκιμήσει.

Στα 104 εκατ. ο τζίρος των τριών το 2016

Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση των τριών επιχειρήσεων καζίνο, Ρίου, Κέρκυρας και Αλεξανδρούπολης, δεν υπάρχουν. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, πάντως, φανερώνουν τη δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι τρεις επιχειρήσεις.

Η εταιρεία Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας, το 2014 είχε παρουσιάσει έσοδα ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημίες άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Επίσης, είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 3 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολούσε 56 άτομα προσωπικό. Η Vivere Entertainment για τη χρήση που έληξε στις 30/6/2012 είχε έσοδα 9,4 εκατ. ευρώ και ζημίες 20 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία απασχολούσε 170 εργαζομένους. Δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία για την Τheros Gaming Ιnc., η οποία έχοντας έδρα στο Ιλινόι των ΗΠΑ διαχειρίζεται το καζίνο του Ρίου και το οποίο συνιστά υποκατάστημα της αμερικανικής επιχείρησης. Η εταιρεία πάντως απασχολεί περί τα 240 άτομα προσωπικό, και σύμφωνα με τους εργαζομένους είναι κερδοφόρος υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), πέρυσι τα τρία καζίνο είχαν αθροιστικά τζίρο της τάξης των 104 εκατ. ευρώ και έσοδα (GGR) ύψους 22 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο τζίρος αντιστοιχεί στα πονταρίσματα των παικτών και τα έσοδα GGR (Gross Gaming Revenues) στη διαφορά μεταξύ τζίρου και αποδόσεων (κερδών) στους παίκτες.

Τα μεγέθη των τριών καζίνο αθροιστικά είναι δυσμενέστερα σε σχέση με εκείνα του 2016, όπως το ίδιο ισχύει για το σύνολο της αγοράς των καζίνο. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση τζίρου (-7%) και εσόδων GGR (-14,7%) παρουσίασε το καζίνο του Ρίου, καθώς στη συγκεκριμένη επιχείρηση τα οικονομικά προβλήματα είναι πιο έντονα απ’ ό,τι στα άλλα δύο καζίνο.

Αντίθετα, το καζίνο της Κέρκυρας, λόγω προφανώς της αύξησης της τουριστικής κίνησης, είχε θετικές επιδόσεις. Τέλος, το καζίνο της Αλεξανδρούπολης είχε οριακές μεταβολές, καθώς η λειτουργία του δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε εγχώριους παίκτες αλλά και σε παίκτες του εξωτερικού και κυρίως από τη γείτονα Τουρκία.

Εν γένει όμως οι επιχειρήσεις καζίνο έχουν χάσει μεγάλους τζίρους και έσοδα, λόγω της κρίσης αλλά και των αλλαγών στη συγκεκριμένη αγορά. Εκτιμάται ότι ο συνολικός τζίρος, από περίπου 3,2 δισ. ευρώ το 2007, υποχώρησε πέρυσι σε 1,58 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε πτώση κατά 50%. Ειδικά τη διετία 2013-2014, οι επιχειρήσεις σημείωσαν κατά μέσον όρο υποχώρηση τζίρου κατά 20% σε ετήσια βάση.

Εκτοτε, τόσο ο τζίρος ή/και τα έσοδα των καζίνο μειώνονται, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς. Λίγα καζίνο, κυρίως εκείνα που επηρεάζονται από το κύμα του τουρισμού (Ρόδος, Κέρκυρα), παρουσιάζουν μικρές αυξήσεις μεγεθών.

Στην υποχώρηση της αγοράς καζίνο τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επιδράσεις των αλλαγών που έχει επιφέρει αφενός η είσοδος του ΟΠΑΠ στα τυχερά παίγνια μέσω VLTs και αφετέρου η διείσδυση του ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων που θεωρείται και ο μεγαλύτερος καταλύτης.

Πηγή: kathimerini.gr

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Διαβάστε ακόμα

Ελληνικό: Οι λόγοι που καθυστερεί η προκήρυξη διαγωνισμού για την άδεια καζίνο

Οι σοβαρές διαφωνίες που έχουν προκύψει μεταξύ της Lamda Development και των ενδιαφερόμενων διεθνών ομίλων φαίνεται πως καθυστερούν το χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη του διαγωνισμού παραχώρησης άδειας καζίνο στο Ελληνικό. Στην αγορά τυχερών παιχνιδιών θεωρούν πως δύσκολα θα προκηρυχθεί...

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη λειτουργία καζίνο σε Λευκωσία και Λάρνακα

Για τις 10 Δεκεμβρίου έχει οριστεί η έναρξη λειτουργίας του καζίνο της Λευκωσίας, ενώ για τις 17 του ίδια μήνα αυτή για το καζίνο της Λάρνακας, σύμφωνα με τον εκτελεστικό πρόεδρο της Melco, Λόρενς Χο. Σε...

Μοναδική Προσφορά* στο Καζίνο της Goalbet!

Όπως κάθε εβδομάδα, η Goalbet έχει ετοιμάσει μια εξαιρετική προσφορά* για όλους του εγγεγραμμένους χρήστες της. Μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Goalbet και να μεταφερθείτε στις προσφορές* του Καζίνο. *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις...

Το Secret of the Stones παίζει στο Novibet Casino

Ένα από τα παλαιότερα αλλά και κορυφαία παιχνίδια της Netent, είναι το Secret of the Stones, το οποίο μπορεί να κυκλοφορεί εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο συνεχίζει να κρατάει μια από τις πρώτες θέσεις...

Το Football Champions Cup παίζει στο καζίνο της Novibet

Το Football Champions Cup είναι προϊόν της Netent κι ενώ βρίσκεται στην αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατηρεί μια από τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις του κοινού, και ιδιαιτέρως όσον αγαπούν το ποδόσφαιρο, καθώς...

Bwin casino: Τυχερό Νόμισμα με μεγάλα έπαθλα*!

Το Τυχερό Νόμισμα επιστρέφει στο καζίνο της bwin και προσφέρει σε όλους μία γενναιόδωρη προσφορά* κάθε μέρα! Επιλέξτε Μαύρο ή Κίτρινο, μαντέψτε σωστά και στρίψτε το νόμισμα για μεγάλα έπαθλα*! Η προσφορά** θα ισχύει καθημερινά,...

Αφέθηκε ελεύθερος έναντι χρηματικής εγγύησης ο πρόεδρος της Καζίνο Ρόδου ΑΕ

Αμέσως μετά την απολογία του, ο πρόεδρος της και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Καζίνο Ρόδου ΑΕ αφέθηκε ελεύθερος, πληρώνοντας εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ, κάτι που έγινε με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας. Είχε κατηγορηθεί...

Πέντε συλλήψεις σε παράνομο καζίνο στην Καλαμαριά

Κατάστημα στο οποίο διενεργούνταν «φρουτάκια«, εντόπισαν σε έρευνα τους άνδρες άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη την ώρα στο κατάστημα βρίσκονταν συνολικά πέντε άτομα, τα οποία και συνελήφθησαν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο 47χρονος...

Bet365: Η Κορυφαία Εταιρία - ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ